VšĮ Ukmergės šeimos centras prisidėdamas prie socialinės atskirties mažinimo Ukmergės mieste bei darbingo amžiaus žmonių sugrąžinimo į darbo rinką priemonių įgyvendinimo, kartu su partneriais Ukmergės Antano Smetonos gimnazija ir asociacija Ukmergės Rotary Klubas 2020 metais vasario 12 d. pradėjo įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0165 “Kompleksinė psichosocialinė ir edukacinė pagalba šeimų integracijai”. Projekto tikslas: organizuoti kompleksines paslaugas socialinę atskirtį patiriančioms šeimoms skatinant jų socialinę integraciją. Projektu siekiama, kad socialinę atskirtį patiriančių šeimų nariai gautų visavertes kompleksines paslaugas. Projekto metu taikomas psichosocialinių – edukacinių paslaugų modelis ne tik paspartins socialinę atskirtį patiriančių šeimų narių socialinę integraciją, sugrįžimą į darbo rinką, bet ir sumažins riziką rimtesnių socialinių problemų atsiradimui.