Individualios psichologo konsultacijos

Individualios psichologo konsultacijos

Individualus konsultavimas yra labai svarbus išgyvenant krizę, problemų atpažinimo ir sprendimų modeliavimo procese. Pagrindinis individualių konsultacijų tikslas – tiesioginė krizės intervencija, simptomų nustatymas ir specifinių problemų sprendimų ieškojimas.
Individualių konsultacijų metu psichologas gali padėti geriau pažinti savo vidinį pasaulį, surasti kasdienių problemų sprendimus, įveikti stresą, atpažinti ir keisti negatyvų mąstymą, suformuoti teigiamą požiūrį į save bei išorinį pasaulį, atrasti stipriąsias savo puses ir pasinaudoti jomis įvairiose gyvenimo srityse, įveikti beviltiškumo ir bejėgiškumo jausmą, jaustis atsakingu ir kontroliuojančiu savo veiksmus, spręsti tarpasmeninius konfliktus. Taip pat, klientas gali geriau pažinti savo stiprybes bei trūkumus, drąsiau ir blaiviau pažvelgti į santykius ar iškilusias problemas. Tada sunkios problemos pavirsta paprastais eiliniais gyvenimo projektais.

Maloniai kviečiame apsilankyti mūsų organizuojamuose užsiėmimuose ir renginiuose!

Šeimos centras

Vienuolyno g. 17, LT-20114 Ukmergė