Lytiškumo ugdymo ir lytinio švietimo seminarai bei paskaitos (paaugliams, tėvams, globėjams, specialistams ir kt.)

Lytiškumo ugdymo ir lytinio švietimo seminarai bei paskaitos (paaugliams, tėvams, globėjams, specialistams ir kt.)

Lytiškumo ugdymo eksperčių (-tų) vedami mokymai ir užsiėmimai vyksta sukuriant jaukią ir saugią aplinką, didelį dėmesį skiriant diskusijai ir savivertės didinimui. Mokymų medžiaga pritaikyta kiekvieno dalyvio amžiui bei remiasi mokslu grįsta informacija.
Mokymuose tėvai ir globėjai turi galimybę įgyti didesnį pasitikėjimą savimi, suprasti lytiškumo raidos ypatumus ir kaip kalbėti(s) lytiškumo temomis taip, kad vaikai mumis pasitikėtų ir sunkiausiose situacijose informacijos ieškoti ateitų pas mus.
Pedagogai ir specialistai atras, kaip lytiškumo ugdymą galima įgyvendinti mokykloje, kaip prakalbinti vaikus lytiškumo temoms ir kaip susitvarkyti su vaikų kikenimu bei apie kokias temas kalbėtis su skirtingo amžiaus vaikais.
Su paaugliais bus kalbama apie savivertės svarbą ir poreikį atpažinti aplinkos daromas įtakas mūsų norams, kūno vaizdo pajautimui, grožio sampratai. Daug dėmesio skirsime pokalbiui apie sveikus ir toksiškus santykius, diskutuosime apie lygiavertiškus santykius ir ilgalaikių įsipareigojimų reikšmę. Nagrinėsime klausimus, susijusius su lytine tapatybe ir seksualine orientacija, sutikimo svarbą santykiuose. Diskutuosime apie galimas lytinių santykių rizikas ir tai, kaip jų išvengti ir paisyti savo ir kito(s) geros emocinės ir fizinės savijautos. Aptarsime pornografijos, sekstingo temas ir kaip elgtis susidūrus su elektroninėmis patyčiomis.

Maloniai kviečiame apsilankyti mūsų organizuojamuose užsiėmimuose ir renginiuose!

Šeimos centras

Vienuolyno g. 17, LT-20114 Ukmergė