Kompleksinė psichosocialinė ir edukacinė pagalba šeimų integracijai

Kompleksinė psichosocialinė ir edukacinė pagalba šeimų integracijai

Kompleksinė psichosocialinė ir edukacinė pagalba šeimų integracijai

Projektas: “Kompleksinė psichosocialinė ir edukacinė pagalba šeimų integracijai”

VšĮ Ukmergės šeimos centras pradeda įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0165
“Kompleksinė psichosocialinė ir edukacinė pagalba šeimų integracijai”.

Projekto tikslas: organizuoti kompleksines paslaugas socialinę atskirtį patiriančioms šeimoms skatinant jų socialinę integraciją. Projektu siekiama, kad socialinę atskirtį patiriančių šeimų nariai gautų visavertes kompleksines paslaugas.

Projektas įgyvendinamas atsižvelgiant į Ukmergės miesto VVG Strategijos veiksmų plano 1 tikslą „Skatinti Ukmergės miesto gyventojų socialinę įtrauktį ir savanorystę“ 1.2. uždavinį „Plėtoti aktyvias socialines veiklas ir stiprinti Ukmergės miesto gyventojų socialinę integraciją ir kompetencijas“ 1.2.3 veiksmą „Organizuoti psichosocialines ir intensyvios krizių įveikimo pagalbos, socialinių ir kitų įgūdžių įgijimo ir palaikymo paslaugas, įtraukiant visus socialinę atskirtį patiriančius šeimos narius (vaikus, tėvus, senelius)“ veiklas.
Projekto įgyvendinimas pagerins vietines įsidarbinimo galimybes, padidins bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant visuomenės, verslo ir vietos valdžios ryšius.

Projekto partneriai:

Ukmergės Antano Smetonos gimnazija
Asociacija
Ukmergės Rotary Klubas atstovaujamas projekte jaunimo iniciatyvinės grupės Interact Klubo vienijančio jaunimą nuo 12 iki 18 metų.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-2021 m.

Mūsų partneriai

Sužinokite pirmieji.

Užsiprenumeruokite naujienas!

    Sutinku su Ukmergės šeimos centro taisyklėmis