Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos projektai

Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Ukmergės rajone

Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Ukmergės rajone

Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Ukmergės rajone

Ukmergės rajone nuo 2017 m. liepos mėn. pradėtas įgyvendinti ES fondų lėšomis finansuojamas projektas „Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Ukmergės rajone“. Projektu siekiama, kad rajono šeimos, patiriančios sunkumų dėl vaikų auklėjimo, skyrybų, šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo, bedarbystės, netekčių, ligos ir kitų veiksnių, kompleksiškai bendruomeniniuose šeimos namuose gautų joms reikalingas paslaugas. Šis pagalbos teikimo modelis ne tik padės šeimoms įveikti iškilusius sunkumus ir krizes, bet ir įgalins laiku užkirsti kelią rimtesnių socialinių problemų atsiradimui. Paslaugos orientuotos į šeimas, nepriklausančias socialinės atskirties kategorijai, projekto dalyviai turi galimybę gauti ne vieną projekte siūlomą paslaugą.
Projektas įgyvendinamas pasitelkiant partnerius:
Ukmergės rajono savivaldybės įsteigta VšĮ „Ukmergės šeimos centras“, kuris vieno langelio principu atliEka bendruomeninių šeimos namų funkcijas rajone – konsultuoja, tarpininkauja besikreipiantiems dėl pagalbos asmenims, dalyvauja atvejų peržiūrose, vykdo aktyvų asmenų, kuriems reikalinga pagalba, įtraukimą į projekto veiklas, informuoja apie teikiamas paslaugas rajone, vykdo šviečiamąją ir kitas su projektu susijusias veiklas.
Nevyriausybinė organizacija VšĮ „Lyderių karta“ įstaigoje teikia kompleksines paslaugas šeimoms: psichosocialinę ir teisinę pagalbą, mediacijos paslaugas, šeimos įgūdžių ugdymo, sociokultūrinės, vaikų priežiūros paslaugos.

Psichosocialinė pagalba. Pagalba teikiama asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems traumuojančius emocinius išgyvenimus (ligas, netektis, skyrybas, smurtą, prievartą ir kt.), jų šeimoms, artimiesiems, suteikiant socialinę, psichologinę, psichoterapinę pagalbą, taip pat pagalbą įveikiant priklausomybes. Teikiamos individualios ir grupinės konsultacijos. Paslaugą teikia atvykstantys psichologai.

Mediacija ir teisinė pagalba. Mediacijos paslaugos teikiamos neteisminiam civilinių ginčų taikinamajam tarpininkavimui, siekiant taikaus ginčų, tarpusavio konfliktų sprendimo skyrybų atveju. Paslaugą teikia kvalifikuotas mediatorius. Tai pat, teikiamos individualios teisininko konsultacijos šeimos teisės klausimais.

Vaikų priežiūra. Teikiama vaikų priežiūros paslauga, visiems tėvams (įtėviams, globėjams), auginantiems vaikus (įvaikius, globotinius) nuo trejų metų amžiaus iki kol vaikas pradės lankyti bendrojo lavinimo įstaigą. Vienam vaikui priežiūros paslauga teikiama ne ilgiau kaip 4 val. per dieną. Paslauga bus užtikrinama tėvams, jų dalyvavimo kitose projekto veiklose metu.

Trukmė: 2017 – 2021 m.
VšĮ Ukmergės šeimos centras buvo projekto partneris ESFA finansuojamame projekte „Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Ukmergės rajone“.

PLAKATAS

Mūsų partneriai

Sužinokite pirmieji.

Užsiprenumeruokite naujienas!

    Sutinku su Ukmergės šeimos centro taisyklėmis